Pálava

Pavlovské vrchy (hovorově Pálava) jsou vápencovým pohořím, které se táhne na samém jihu Moravy od ohbí Dyje na jih okolo Mikulova až ke státním hranicím s Rakouskem. Přestože nedosahují velké absolutní výšky (Děvín 549 m n. m.), vystupují monumentálně nad okolní nížinu a tvoří přírodní dominantu jihu Moravy.

Pálava byla v roce 1976 vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí a o deset let později biosférickourezervací UNESCO. Krásná příroda, nevšední krajina s několika zajímavými turistickými cíli.

Spoustu zajímavých informací o tomto oblíbeném turistickém cíli můžete najít na stránkách http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Chranena-krajinna-oblast-Palava.aspx a nebo http://palava.ochranaprirody.cz/