Dianin chrám (Rendez-vous)

Klasicistní lovecký zámeček v Bořím lese


 

Po dokončení statku Nový dvůr a předložení projektu pro lovecký zámek Pohansko zadal kníže Jan I. svému dvornímu architektovi Josefu Hardtmuthovi další voluptuární stavbu, Dianin chrám. Ten je známý také pod názvem Rendez-vous, patrně proto, že sloužil jako shromaždiště a zázemí lovců před parforsními hony. Dianin chrám stojí nedaleko Valtic vlevo od silnice na Poštornou. Vedením stavby, která probíhala v letech 1810-1813, byl pověřen architekt Josef Poppelack. 

Triumfální oblouk citující antickou tradici vznikl ze tří důvodů. V době jeho výstavby oficiální knížecí liechtensteinská historiografie prosazovala barokní rodovou legendu, podle níž byl zakladatelem rodu římský patricij Gaius Actius, který žil ve 4. stol. Navíc byl podobný oblouk častým doplňkem krajinářských parků v Anglii, kterými se liechtensteinská komponovaná krajina intenzivně budovaná Janem I. inspirovala.  A snad sehrála úlohu i skutečnost, že Jan I. byl úspěšný vojevůdce, kavalerista a polní maršál, který se proslavil v napoleonských válkách a po bitvě u Slavkova se podílel i jako schopný a uznávaný diplomat na dojednání Prešpurského míru.

Kromě někdejšího bytu myslivce je v budově i společenský sál, jak praví dobové prameny „dlouhý šedesát střevíců a třicet střevíců široký“. Na překladu na jižní straně se nacházejí tři reliéfy z dílny Josefa Kliebra, oslavující latinským nápisem bohyni Dianu: DIANAE VENATRICI EIUSQUE CULTORIBUS IOAN, PRINCEPS A. LIECHTENSTEIN MDCCCXII. (Bohyni lovu Dianě a jejím ctitelům kníže Jan z Liechtensteinu 1812.) Mezi pilastry na pilířích spatřujeme římské mytologické a lovecké motivy. Na severní straně čteme opět latinsky: HAS TIBI, BLANDA SOROR PHOEBI, SACRARIMUS AEDES: INTACTUS SEMPER CRESCAT TIBI LUCUS HONORI. (Tobě je zasvěcen tento dům, ó zářivá sestro Foibova, a k tvé poctě ať les nedotčen stále roste.) Alegorické postavy na vrcholech pilastrů zobrazují roční doby.

Celá stavba je zasazena do romantického prostředí nad rybníčkem a je obklopena vzrostlým Bořím lesem, který byl kdysi protkán pravidelnými průseky umožňujícími anglický způsob štvanice zvěře v sedlech koní.

Po celou sezónu si Rendez-vous můžete prohlédnout také v interiéru při prohlídce s průvodcem.

https://www.zamek-valtice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/6118-rendez-vous-lovecky-zamecek

Více informací i unikátní historický obrazový materiál vám poskytne zdroj této krátké anotace, publikace Vitruvius Moravicus: neoklasicistní aristokratická architektura na Moravě a ve Slezsku po roce 1800, jejímž editorem je Michal Konečný. Knihu vydal Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži roku 2015 v Brně.