Focení svatebčanů

Zámek Valtice nabízí senzační prostředí pro pořízení snímků ženicha a nevěsty, pro focení není podmínkou svatební obřad ani hostina v areálu zámku.

Ve veřejně přístupných prostorách zámku a v zámeckém parku je svatební focení možné zdarma a v běžné návštěvní hodiny, zároveň však při vzájemné toleranci s turistickou veřejností.

V interiéru zámku, v rámci hlavního prohlídkového okruhu je focení možné po předchozí domluvě a rezervaci. Časy focení se plně podřizují prohlídkovému rozpisu a termín focení finálně schvaluje správa zámku Valtice.

Cena je 1.500,- Kč vč. DPH za každých započatých 30 minut. Vstup je umožněn svatebnímu páru, jednomu fotografovi a jedné doprovázející osobě, mobiliář je možno využít pouze omezeně. V případě zájmu pište na valtice@npu.cz.