Západní předzámčí

Název: SZ Valtice – západní předzámčí
 Registrační číslo: CZ.06.04.04/00/22_052/0002738

Operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2021 – 2027 (IROP)

 • Priorita 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví
 • Specifický cíl 4.4 – Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích
 • Aktivita: Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
 • 52. výzva IROP - Památky – SC 4.4 (PR)
 • Doba trvání projektu: 1. 1. 2023 – 30. 11. 2027
 • Stav projektu: realizace
 • Celkové zdroje na realizaci projektu: 80 495 045,01 Kč
 • Celkové způsobilé výdaje: 80 000 000,- Kč, z toho 44 000 000,- Kč ze strukturálních fondů EU (EFRR), 4 000 000,- Kč ze státního rozpočtu a 32 000 000,- Kč z jiných národních veřejných finančních prostředků
 • Celkové nezpůsobilé  výdaje projektu (vlastní zdroje): 495 045,01 Kč
 • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Zaměření a cíle projektu

Projekt je zaměřen na vzorovou památkovou obnovu západního předzámčí SZ Valtice, které je tvořeno konírnou a Křížovou věží, a jeho kvalitní prezentaci a zpřístupnění veřejnosti.

Hlavním cílem projektu je zlepšení přístupnosti a zajištění ochrany kulturního dědictví. Realizace projektu přispěje k celkovému zlepšení atraktivity a návštěvnosti nejen zámku, ale i celého území Lednicko-valtického areálu.

Předmětem projektu je kompletní obnova a zpřístupnění západního předzámčí. V Konírně v levé části objektu bude vybudována nová, bezbariérově přístupná, expozice orientálního umění. Prostory ve 2. NP budou sloužit jako depozitáře s přístupem odborné veřejnosti a Křížová věž pak bude sloužit jako zázemí návštěvnického centra.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

PhDr. Richard Svoboda, MBA

 • správce objektu - kastelán
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Kroměříži
Zámek 1/, Valtice 69142
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Brno International Business School (Nottingham Trent University), MBA. Pracoval na pozicích kulturního redaktora Brněnského večerníku (1987 – 89), dále jako vědecký pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, později Ústav pro českou literaturu AV ČR (1990 – 2000), jako odborný asistent na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1996 – 2000), místostarosta Městské části Brno-Královo Pole (2000 – 2002), náměstek primátora Statutárního města Brna (2002 – 2004), primátor Statutárního města Brna (2004 – 2006), senátor – Senát Parlamentu České Republiky (2006 – 2012). V roce 2014 začal pracovat pro Národní památkový ústav jako koordinátor projektu a vedoucí Národního centra divadla a tance. Od roku 2015 jako kastelán spravuje státní zámek ve Valticích.

Mgr. Dagmar Šnajdarová

 • redaktor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 573 301 435, 725 308 460
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Kroměříži
Sněmovní náměstí 1/2, Kroměříž 1 76701