Obnova zahradnictví

Název: Revitalizace národní kulturní památky LVA – státní zámek Valtice – turistický cíl
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010970

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020 (IROP)

 • prioritní osa: 4 – Komunitně vedený místní rozvoj
 • specifický cíl: 4.1 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
 • výzva ŘO IROP: 55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD (průběžná výzva č. 06_16_073)
 • výzva nositele CLLD: 1. výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s. – Zachování kulturního dědictví
 • doba trvání projektu: 21. 8. 2018 – 31. 12. 2022
 • stav projektu: realizace
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 5 461 400,- Kč, z toho 4 974 352,- Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 487 048,- Kč z vlastních zdrojů
 • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

 

Zaměření a cíle projektu:

Projekt je zaměřen na revitalizaci zahradnictví, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany, obnovu zahrady, výstavbu sociálního zázemí pro návštěvníky a zázemí pro zaměstnance.

Realizací projektu dojde k vybudování pokladny se sociálním zázemím pro návštěvníky zahradnictví. Sociální zázemí výrazně zvýší návštěvnický komfort.

Součástí projektu je rovněž vybudování nové manipulační plochy a zázemí pro zaměstnance (sprcha, toaleta, denní místnost a sklad materiálu a nářadí), které dnes v areálu zahradnictví chybí.

Zkvalitnění zázemí pro návštěvníky i zaměstnance umožní prodloužení doby provozu zahrady o 1 měsíc. Bylinková zahrada tak bude pro návštěvníky otevřena od začátku května do poloviny října.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

PhDr. Richard Svoboda, MBA

 • správce objektu - kastelán
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Kroměříži
Zámek 1/, Valtice 69142
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Brno International Business School (Nottingham Trent University), MBA. Pracoval na pozicích kulturního redaktora Brněnského večerníku (1987 – 89), dále jako vědecký pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, později Ústav pro českou literaturu AV ČR (1990 – 2000), jako odborný asistent na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1996 – 2000), místostarosta Městské části Brno-Královo Pole (2000 – 2002), náměstek primátora Statutárního města Brna (2002 – 2004), primátor Statutárního města Brna (2004 – 2006), senátor – Senát Parlamentu České Republiky (2006 – 2012). V roce 2014 začal pracovat pro Národní památkový ústav jako koordinátor projektu a vedoucí Národního centra divadla a tance. Od roku 2015 jako kastelán spravuje státní zámek ve Valticích.

Mgr. Dagmar Šnajdarová

 • redaktor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 573 301 435, 725 308 460
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Kroměříži
Sněmovní náměstí 1/2, Kroměříž 1 76701