Valtický zámek, vzniklý rozšířením hradu založeného patrně v 11. století, byl od konce 14. století do poválečné konfiskace sídlem vládnoucího knížete z rodu Liechtensteinů. Velikost a nádhera barokní výzdoby svědčí i dnes o tom, že býval rezidencí jednoho z nejmocnějších šlechticů podunajské monarchie. Na stavbě zámku se podíleli věhlasní evropští stavitelé (Tencalla, otec a syn Ernové, Ospel, Martinelli, Beducci a mnoho jiných). Současnou podobu získal zámek nákladnými přestavbami v 17. a 18. století. Po vyvlastnění v roce 1945 je v majetku českého státu a je nyní spravován Národním památkovým ústavem. V roce 1996 byl zapsán jako nedílná součást Lednicko-valtického areálu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
 


Akce

Posezení s živou hudbou na dvoře zámku Valtice

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Valtice

19. 7. 2024

17.00 – 22.00

MOZART NA MORAVĚ a slavné české melodie na nádvoří zámku Valtice

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Valtice

20. 7. 2024

19.30

Komorní koncert v Bylinkové zahradě na zámku Valtice

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Valtice

31. 7. 2024

17.00

Vinobraní na zámku Valtice

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Valtice

13. 9. 2024 – 14. 9. 2024

10.00 – 20.00


Další památky v okolí

témata roku

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás připravili: