Valtický zámek, vzniklý rozšířením hradu založeného patrně v 11. století, byl od konce 14. století do poválečné konfiskace sídlem vládnoucího knížete z rodu Liechtensteinů. Velikost a nádhera barokní výzdoby svědčí i dnes o tom, že býval rezidencí jednoho z nejmocnějších šlechticů podunajské monarchie. Na stavbě zámku se podíleli věhlasní evropští stavitelé (Tencalla, otec a syn Ernové, Ospel, Martinelli, Beducci a mnoho jiných). Současnou podobu získal zámek nákladnými přestavbami v 17. a 18. století. Po vyvlastnění v roce 1945 je v majetku českého státu a je nyní spravován Národním památkovým ústavem. V roce 1996 byl zapsán jako nedílná součást Lednicko-valtického areálu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
 


Akce

Ples Základní školy Valtice v zámecké jízdárně

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Valtice

11. 2. 2023

Může se lišit jednotlivé dny

Ples Střední vinařské školy Valtice v zámecké jízdárně

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Valtice

24. 2. 2023

Může se lišit jednotlivé dny

Komedie Rytířova dcera v divadle zámku Valtice

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Valtice

2. 3. 2023

Může se lišit jednotlivé dny

Velikonoce na zámku Valtice

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Valtice

7. 4. 2023 – 10. 4. 2023

Může se lišit jednotlivé dny


Novinky

20. 1. 2022 aktualizováno 28. 2. 2022
Letní brigáda na zámku Valtice

Další památky v okolí

témata roku

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás připravili: